برای ارتباط با نشرسده دانش از اطلاعات زیر استفاده نمایید:
شماره تماس:    4-88312523 21  98+
شماره فکس :   89772925  21  98 + 
ایمیل :     info[at]sadedanesh[dot]irاز فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید: