کتاب یک مرد، یک خانواده یک دنیا آرامش

نشر سده دانش
نویسندگان: مسعود تقدسی، فاطمه
احمدی

قیمت : 120,000
کتاب یک مرد، یک خانواده یک دنیا آرامش به نقش و مسئولیت های یک مرد در رابطه با خانواده می پردازد. این نقش ها و مسئولیت ها از دوران پیش از ازدواج شروع شده و تا ابد ادامه خواهد داشت. در فرهنگ های مختلف نقش ای متعددی برای زن در نظر گرفته شده است و تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این کتاب از معدود کتاب هایی است که به وظایف مرد در رابطه با خانواده می پردازد. نویسندگان در این کتاب سعی کرده اند بدون سو گیری جنسیتی نقش و اهمیت حضور مرد در خانواده را مورد بررسی قرار دهند. مطالعه این کتاب برای گروه سنی نوجوان به بالا ضروری به نظر می رسد. این کتاب ذهن مرد و زن را نسبت به نقش مرد روشن می کند و کمک می کند مشکلات ارتباطی مردها در خانواده به حداقل برسد.

لینک خرید :