دعوت به همکاری در نشر

از علاقمندان به همکاری در نشر سده دانش در رشته های زیر دعوت به همکاری می شود:
1.مولفان ، محققان و مترجمان در رشته های عمومی و تخصصی
2.ویراستار
3.فعال شبکه های اجتماعی
4.طراح و صفحه آرا (جلد کتاب و غیره)


ارسال رزومه و سوابق کاری


لطفا رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل نشر سده دانش ارسال نمایید.
یا با شماره های نشر سده دانش تماس بگیرید.