دعوت به همکاری در نشر

از علاقمندان به همکاری در نشر سده دانش در رشته های زیر دعوت به همکاری میشود:
1.مولفین ، محققین و مترجمین در رشته های عمومی و تخصصی
2.ویراستار
3.فعال شبکه های اجتماعی
4.طراح (جلد کتاب و غیره)

ارسال رزومه و سوابق کاری


لطفا رزومه و سوابق کاری خود را به ایمیل نشر سده دانش ارسال نمایید.