کتاب تحلیل و درمان وسواس

نشر سده دانش
دکتر سعید محمد
روانشناس بالینی


کتاب حاضر حاصل سال ها کار بالینی با مبتلایان به وسواس است و در آن سعی شده تا از زوایای مختلف به بیماری وسواس پرداخته شود و لایه های گوناگون ساختار وسواس را از منظر تئوری پویشی، نظریه دلبستگی و تئوری عواطف مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
حوزه هایی مانند روابط عاطفی، اعمال مذهبی، تربیت فرزندان و کار و حرفه مورد توجه نویسنده بوده است. قطعا این اثر راهنمای خوبی برای روانشناسان، روان درمانگران و کلیه افراد مشغول در حوزه سلامت روان بوده و افراد مبتلا به وسواس نیز میتوانند با آگاهی بیشتر نسبت به این بیماری از این کتاب بهره ببرند.

تعداد صفحات 136 صفحه
قیمت : 200000 ریال


لینک خرید